• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

HTC - MÀN HÌNH WVGA

Khu vực dành cho các dòng HTC màn hình lớn WVGA

BLACKSTONE (TouchHD)

Khu vực dành cho Touch HD
Threads
413
Bài viết
14.7K
Threads
413
Bài viết
14.7K

RHODIUM (TouchPro2)

Khu vực dành cho HTC Rhodium (Touch Pro 2)
Threads
167
Bài viết
4.3K
Threads
167
Bài viết
4.3K

TOPAZ (Diamond2)

Khu vực dành cho HTC Topaz (Touch Diamond 2)
Threads
141
Bài viết
2.6K
Threads
141
Bài viết
2.6K

SE XPERIA X1

Khu vực dành cho Sony Ericsson Xperia X1
Threads
117
Bài viết
2.3K
Threads
117
Bài viết
2.3K

QUARTZ (Max4G)

Khu vực dành cho các dòng HTC QUARTZ (Max 4G)
Threads
4
Bài viết
108
Threads
4
Bài viết
108

WHITESTONE (Imagio)

Khu vực dành cho HTC Whitestone (Imagio)
Threads
122
Bài viết
5.5K
Threads
122
Bài viết
5.5K

LEO (HD2)

Khu vực dành cho dòng HTC LEO (HD2)
Threads
916
Bài viết
82.8K
There are no threads in this forum.
Back
Top